lenaKINDLERpaul Trio


Lena Kindler, voc. / Paul Kindler, guit. / Kri Mandl, bass


"Jazzsoul & Bluespop“

Do, 17.10., 19.00, Museum Špital, Gornja Radgona

Maistrov trg 1, 9250 Gornja Radgona

Na jugovzhodnem Štajerskem obstaja veliko skupin, ki podpirajo tradicijo »družinske glasbe« in pridejo v Gornja Radgona. Lena, ki ima izobrazbo klasičnega petja in popularnega petja, nastopa skupaj s svojim očetom.  Paul, ki ga lahko samozavestno opišemo kot "barvitega psa": izžareva svojo ustvarjalnost ne samo kot režiser, igralec, voditelj / konfederant in slikar, ampak tudi kot glasbenik v drugih oblikah. Raje predvaja glasbo s svojo Leno. Kri, poznan med notranjimi osebami zaradi njegovega občutljivega in virtuoznega basa, dopolni zvok obeh.

Lena interpretira pesmi Joan Armatrading, Adele, Evo Cassedy, Sting, Alica Keys, Prince, Bilie Holiday in druge. Njena ekspresivna interpretacija, ki daje vsem pesmim zelo oseben pridih, očara. Njen oče jo spremlja z veliko pozornostjo in enostavno igro na kitari. Kri Mandl, na basu. Dobrodošli v jazzy / soulful četrtek zvečer v jesenski Gornji Radgoni.

_______________________________________________________________________

Es gibt viele Gruppen in der SüdOstSteiermark, die die Tradition der „Familienmusik“ hochhalten und eine kommt nach Gornja Radgona. Lena, die eine Ausbildung in klassischem Gesang und Populargesang vorweisen kann, konzertiert mit ihrem Vater. Paul, den man getrost als „bunten Hund“ bezeichnen darf: Er versprüht seine Kreativität nicht nur als Regisseur, Schauspieler, Moderator/Conférencier und als Maler, er ist auch als Musiker in anderen Formationen tätig. Am liebsten musiziert er wohl mit seiner Lena. Kri, unter Insidern bekannt durch sein einfühlsames und virtuoses Bassspiel, rundet den Sound der beiden ab. 

Lena interpretiert Songs von Joan Armatrading, Adele, Eva Cassedy, Sting, Alica Keys, Prince, Bilie Holiday u.a. Ihre ausdrucksstarke Interpretation, die all den Songs eine sehr persönliche Note verleiht, fesselt. Ihr Vater begleitet sie mit viel Bedacht und geradlinigem Spiel auf der Gitarre. Kri Mandl, am Bass. Willkommen, an einem Jazzig/souligen Donnerstag - Abend im herbstlichen Gornja Radgona.


Jazzliebe/ljubezen 2019 wird ermöglicht durch die Unterstützung von:- e-Lugitsch, Gniebing, Bad Gleichenberg und Fehring

- Raiffeisenbanken für den Bezirk Feldbach + Bad Radkersburg

- Stmk. Landesregierung, Abt. A9 – Kultur, Wirtschaft, Außenbeziehungen

- Puchleitner Bau, Feldbach/Mühldorf

- Zotter Schokolade, Bergl/Riegersburg

- Gölles, Edelbrände und feine Essige, Riegersburg


Tickets: TIC Gornja Radgona oder 0664 3839999, e-mail: jazzliebe@gmx.at. Kostenfreier Kartenversand/Reservierungen: jazzliebe@gmx.at, 0043 664 383 9999.

-Predprodaja / VVK: €  8,00 / na dan koncerta / Abendkasse: 10,00

alle Preise inkl. eventueller VVKGeb., freie Sitz- oder Stehplatzwahl !

POZOR ! ! ! "Six pack", vstopnica za 6 dogodkov proste izbire za ceno 48,00 €. Rezervacije na e-pošta: jazzliebe@gmx.at, T. 0043664 383 9999

ACHTUNG ! ! !  „Sixpack“, eine Karte für 6 Veranstaltungen freier Wahl zum Preis von €  48,00. In allen lokalen VVKStellen, kostenfreier Postversand/Reservierungen: jazzliebe@gmx.at, 0664 383 9999.

Špital, je edinstvena srednjeveška stavba na slovenskem (tloris in ostrešje), ki je ohranila svoje ime še iz časov, ko je služila kot zatočišče invalidom, sirotam, ostarelim in revežem. Špitale so v srednjem veku ustanavljali in vzdrževali mestne oblasti, cehi, zadruge, bogati meščani, plemstvo ali duhovščina. V večjih trgih in mestih so se nahajali znotraj mestnega obzidja, zunaj mest pa običajno v bližini rek ali ob mostovih. Radgonski Špital so verjetno postavili prebivalci predmestja Gris že v 14. stoletju. Prvotni gotski stavbi so v 17. stoletju dozidali veliko dvorano s toskanskimi stebriči in polkrožno apsido ter vanjo premestili mestni špital. V 19. in 20. stoletju je doživela še nekaj prezidav, del objekta pa se je oddajal v najem stanovalcem. Do celovite prenove med leti 2007 in 2013 so ga uporabljali za različne namene, vendar je predvsem propadal. Danes je v stavbi urejen mestni muzej s stalnimi in občasnimi razstavami. V pritličju je na ogled likovna zbirka znanih in neznanih umetnikov poznega baroka in bidermajerja; v njem se poleg sprejemnice in poročne dvorane nahaja manjši pogostitveni prostor. V prvem nadstropju je stalna muzejska razstava Radgonski mostovi, ki priča o preteklosti tega področja s prikazom geologije in narave, poselitve prostora, zgodovine mostu, življenja v srednjem veku, razvoja meščanstva, konfesionalne podobe, čarovniških procesov, ljudskega verovanja, vinogradništva in viničarstva. Za najmlajše je urejen animacijski kotiček. Radovedni se lahko pomerijo v arheološkem kvizu, kreativni obiščejo muzejske delavnice, igrivi trenirajo obiranje in stiskanje grozdja. Ohranjen je spomin na vse tri vojne, na pomembne prebivalce, velika podjetja in posameznike, kot je dr. Franc Simonič. V odprtem depoju se poleg številnih in raznovrstnih podarjenih starinskih predmetov nahajajo občasne razstave Zbiralci. V muzeju Špital potekajo tudi številne tematske prireditve (zgodovinska predavanja, knjižne predstavitve, glasbeni nastopi in podobno).

Museum Špital, im Gebäude, das durch Jahrzehnte seinen ursprünglichen Namen erhalten hat, ist Radgonaer Museum untergebracht. Solche Zufluchtsorte für Invalide, Alte, Waisenkinder und die Armen entstanden im Mittelalter. In größeren Dörfern und Städten befanden sich die Spitäler innerhalb der Stadtmauern, in der Nähe von Flüssen oder Brücken waren sie außerhalb der Stadt. Sie wurden von den Stadtbehörden, von Zünften, Genossenschaften, reichen Bürgern, Adeligen oder der Geistlichkeit erhalten. Das ursprünglich gotische Gebäude des alten Spitals soll im Jahr 1363 errichtet worden sein. Es ist möglich, dass das Gebäude schon von Anfang an, also im 14. Jahrhundert, als Spital für die Waisen und Armen diente. Es soll von den Bewohnern der Gries-Vorstadt errichtet worden sein. Ferdinand II ließ in Gries das mittelalterliche Gebäude anbauen und das städtische Spital im Jahr 1618 hierher übertragen. Im 19. Jahrhundert wurde ein Teil des Objekts an die Bewohner vermietet, im anderen Teil wohnten noch immer die Pfleglinge. Vor dem Zweiten Weltkrieg war hier die Schule untergebracht, nach dem Krieg wurde es für unterschiedliche Zwecke verwendet. Das Gebäude wurde durch mehrfache Umbauten und Zweckänderungen gestaltet und stellt heute das seltene Beispiel stadbürgerlicher Architektur mit einzigartigem Dachwerk und Grundriss in Slowenien dar. Die Gesamtrenovierung des Špitals verlief zwischen 2004 und 2014. Besucher entdecken durch vieldeutige ständige Museumsausstellung Die Brücken von Radgona, ergäntz mit multimedialer Darstellung und Sammlung im offenen Depot, die geologischen Merkmale, die archäologischen Besonderheiten sowie ethnologisches und kulturelles Erbe der Stadt an der Mur. Dabei handelt es nicht lediglich um die Brücke als ein Bauobjekt, das zwei Flussufer verbindet, sondern um viel breitere symbolische Bedeutung. Das sind Brücken der familieren und politischen Geschichte des Umlandes der blühenden mittelalterlichen Stadt auf Murinsel; Brücken zwischen Vorstadt- und Stadtbevölkerung, Brücken zwischen Weingartenbesitzern und Weinzern; und nicht zuletzt auch Brücken zwischen zwei National- und Sprachgruppen, die seit Besiedlung dieses Raumes hier miteinander leben. Im Špital finden auch verschiedene Workshops für Kinder, Bücherpräsentationen, historische Vorlesungen und ähnliche Events statt.


mehr Infos:

www.kultprotur.si

www.gor-radgona.si

www.jazzliebe.at

KULTpro TUR

KULTPROTUR

Telefon: +386 (2) 564 89 07, e-mail: info@kultprotur.si +

& Jazziebe – Verein, 8490 Bad Radkersburg

 


 
 
 
 
E-Mail
Anruf
Karte
Infos